Čufty na dalmátsky spôsob( materská škôlka ) 140 gramov

Priemerné sacharidy v g: 13,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,09
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 106,06