Cestovina zapekaná so šunkou( materská škôlka ) 160 gramov

Priemerné sacharidy v g: 40,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,25
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 39,31