Cestovina zapečená so šunkou a zeleninou( materská škôlka ) 200 gramov

Priemerné sacharidy v g: 42,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,21
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 46,73