Bitky po kozácky( materská škôlka ) 55 gramov

Priemerné sacharidy v g: 7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,13
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 78,57