Bravčovinky( materská škôlka ) 50 gramov

Priemerné sacharidy v g: 7,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,14
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 69,44