Bravčová pečeň na zelenine( materská škôlka ) 102 gramov

Priemerné sacharidy v g: 4,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,04
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 226,67