Bravčová pečeň na rajčiakoch a paprike( materská škôlka ) 92 gramov

Priemerné sacharidy v g: 4,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,05
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 195,74