Rybie filé na vidiecky spôsob( materská škôlka ) 82 gramov

Priemerné sacharidy v g: 5,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,07
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 151,85