Rybie filé na labužnícky spôsob (so zemiakmi)( materská škôlka ) 190 gramov

Priemerné sacharidy v g: 38,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 49,87