Karbonátok z rybieho filé pečený( materská škôlka ) 75 gramov

Priemerné sacharidy v g: 10,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,14
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 72,82