Rizoto z hydinového mäsa so zeleninou( materská škôlka ) 220 gramov

Priemerné sacharidy v g: 43
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 51,16