Morčací paprikáš( materská škôlka ) 116 gramov

Priemerné sacharidy v g: 3,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,03
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 297,44