Kurča pečené s plnkou (mäso s plnkou 135g, šťava 30g)( materská škôlka ) 115 gramov

Priemerné sacharidy v g: 14,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,12
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 80,99