Slivky 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 16,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,62
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,16
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 61,73