Kuracie prsia na smotane (mäso 42g, omáčka 100g)( materská škôlka ) 126 gramov

Priemerné sacharidy v g: 7,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,06
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 175