Kuracie prsia na kukurici( materská škôlka ) 80 gramov

Priemerné sacharidy v g: 14
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,18
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 57,14