Kurací paprikáš (42g mäso, 100 g šťava)( materská škôlka ) 116 gramov

Priemerné sacharidy v g: 3,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,03
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 362,5