Hydinový karbonátok ( materská škôlka ) 65 gramov

Priemerné sacharidy v g: 14,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,22
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 46,1