Hydinové guľky v rajčiakovej omáčke( materská škôlka ) 190 gramov

Priemerné sacharidy v g: 28,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,15
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 66,2