Živánska pečienka na pekáči( materská škôlka ) 74 gramov

Priemerné sacharidy v g: 69,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,94
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 10,63