Bravčové stehno na hrášku( materská škôlka ) 81 gramov

Priemerné sacharidy v g: 5,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,06
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 158,82