Bravčové rezne prekladané( materská škôlka ) 66 gramov

Priemerné sacharidy v g: 5,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,08
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 117,86