Bravčové plátky na horčici( materská škôlka ) 86 gramov

Priemerné sacharidy v g: 2,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,03
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 296,55