Bravčová roláda na pražský spôsob( materská škôlka ) 86 gramov

Priemerné sacharidy v g: 3,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,04
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 260,61