Bratislavské rizoto( materská škôlka ) 170 gramov

Priemerné sacharidy v g: 40,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,24
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 42,29