Kotlíkový guláš (so zemiakmi a lečom)( materská škôlka ) 154 gramov

Priemerné sacharidy v g: 17,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,11
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 87,01