Hovädzia pečienka sviečková (mäso 40g, šťava 120g)( materská škôlka ) 134 gramov

Priemerné sacharidy v g: 8,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,06
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 165,43