Hovädzí guláš( materská škôlka ) 94 gramov

Priemerné sacharidy v g: 3,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,04
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 276,47