Pór 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 8,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,86
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,09
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 116,28