Polievka z miešaných strukovín mliečna( materská škôlka ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 18,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,11
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 95,24