Petržlen koreň 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 12,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,22
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,12
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 81,97