Patizóny 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 10,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,02
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,1
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 98,04