Polievka kuracia( materská škôlka ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 1,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,01
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 1000