Polievka kapustová s rajčiakovým pretlakom( materská škôlka ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 6,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,04
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 260,87