Polievka kalerábová( materská škôlka ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 2,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,02
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 666,67