Polievka hŕstková( materská škôlka ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 16,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,09
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 107,14