Polievka fazuľová s mäsom a zeleninou( materská škôlka ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 11,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,06
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 160,71