Mäsové guľky( materská škôlka ) 20 gramov

Priemerné sacharidy v g: 6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,3
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 33,33