Lievanka( materská škôlka ) 15 gramov

Priemerné sacharidy v g: 3,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,25
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 40,54