Pečeňové halušky (do polievky)( materská škôlka ) 15 gramov

Priemerné sacharidy v g: 6,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,41
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 24,19