Drožďové halušky (do polievky)( materská škôlka ) 15 gramov

Priemerné sacharidy v g: 5,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,35
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 28,85