Pohánka (uvarená do polievky)( materská škôlka ) 9 gramov

Priemerné sacharidy v g: 2,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,29
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 34,62