Cícer (uvarený do polievky)( materská škôlka ) 7 gramov

Priemerné sacharidy v g: 2,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,3
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 33,33