Chlieb k prívarku celozrnný( materská škôlka ) 40 gramov

Priemerné sacharidy v g: 18,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,47
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 21,28