Machovka 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 11,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,11
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,11
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 90,09