Omáčka rajčiaková so smotanou( II.stupeň ZŠ ) 160 gramov

Priemerné sacharidy v g: 26,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,17
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 60,38