Zelenina miešaná na anglický spôsob( II.stupeň ZŠ ) 160 gramov

Priemerné sacharidy v g: 11,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,07
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 137,93