Tatárska omáčka z jogurtu( II.stupeň ZŠ ) 65 gramov

Priemerné sacharidy v g: 7,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,11
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 87,84