Omáčka kôprová( II.stupeň ZŠ ) 130 gramov

Priemerné sacharidy v g: 14,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,11
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 89,04