Omáčka rajčiaková( II.stupeň ZŠ ) 130 gramov

Priemerné sacharidy v g: 20,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,16
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 64,04